Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/20853
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPGS.TS Lâm, Chí Dũng-
dc.contributor.authorNguyễn, Trường An-
dc.date.accessioned2015-07-07T03:05:57Z-
dc.date.available2015-07-07T03:05:57Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.urihttp://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/20853-
dc.language.isovivi
dc.subjectRủi rovi
dc.subjectTín dụngvi
dc.titleHạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu- chi nhánh Đà Nẵng.vi
dc.typeThesisvi
dc.NoiLuuBanGocThư việnvi
dc.CoQuanChuQuanĐHKT-ĐHĐNvi
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TOM TAT.pdfTóm tắt1.46 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
LUAN VAN.pdfToàn văn2.54 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.