Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/208
Title: Đàm phán theo phong cách Trump: Những chiến lược và chiến thuật hiệu quả nhằm đạt được mọi hợp đồng
Other Titles: Trump - style negoyiation: Powerful strategies and tactics for mastering every deal
Authors: Ross, George H.
Othor Authors: Phạm, Quang Vinh
Keywords: Đàm phán;Nghệ thuật kinh doanh
Issue Date: 2007
Publisher: Văn hóa - Thông tin
Abstract: Cuốn sách có đầy đủ các nguyên lý, nguyên tắc, mẹo và chiến thuật có thể áp dụng vào các cuộc thương lượng của riêng bạn trong công việc và đời thường... Tác giả nêu ra các chiến lược áp dụng cho các cuộc đàm phán phức tạp nhất để Donald Trump và các nhà tài phiệt bất động sản ở New York sử dụng.Bạn sẽ học được cách phát huy uy thế, hạn chế yếu điểm và tư duy một cách chiến lược để đạt được kết quả cao mà hai bên mong muốn.
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SAKT-0039.pdf7.65 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.