Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/20792
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPGS. TS Trần, Đình Khôi Nguyên-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thu Hương-
dc.date.accessioned2015-07-06T10:26:43Z-
dc.date.available2015-07-06T10:26:43Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.urihttp://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/20792-
dc.language.isovivi
dc.subjectHoàn thiệnvi
dc.subjectKế toánvi
dc.titleHoàn thiện công tác kế toán tại các đơn vị sự nghiệp thuộc sở khoa học và công nghệ Thành phố Đà Nẵng.vi
dc.typeThesisvi
dc.NoiLuuBanGocThư việnvi
dc.CoQuanChuQuanĐHKT-ĐHĐNvi
Appears in Collections:Kế toán (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11011 TT.pdfTóm tắt199.76 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
11011.pdfToàn văn699.73 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.