Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/20685
Title: Tăng cường huy động tiền gửi dân cư tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn TP Quy Nhơn.
Authors: Chế, Thị Thanh Nguyệt
Advisor: PGS.TS Lâm, Chí Dũng
Keywords: Vốn;Huy động;Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn TP Quy Nhơn;Tiền gửi ngân hàng
Issue Date: 2014
Abstract: Chương 1: Cơ sở lý lu ận và tăng cường huy động tiền gửi dân cư của ngân hàng thương m ại. Chương 2: Thực trạng tăng cường huy động tiền gửi dân cư t ại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệ p và Phát triển Nông thôn Tp.Quy Nhơn. Chương 3: Giải pháp tăng cường hoạt ddoonhj huy động tiền gửi dân cư tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệ p và Phát triển Nông thôn Tp.Quy Nhơn.
Description: 332
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Thư viện
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Trường ĐHKT-ĐHĐN
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13143 TT.pdfTóm tắt230.81 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
13143.pdfToàn văn1.26 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.