Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/20672
Title: Hoàn thiện công tác xếp hạng tín dụng nội bộ khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP công thương Việt Nam, chi nhánh ĐăK Nông
Authors: Hoàng, Thị Minh
Advisor: GS.TS. Trương, Bá Thanh
Keywords: Tín dụng;Xếp hạng
Issue Date: 2015
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Thư viện
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Trường ĐHKT-ĐHĐN
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TOM TAT.pdfTóm tắt342.83 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
LUAN VAN.pdfToàn văn983.41 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.