Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/20663
Title: Phát triển cho vay ngoại tệ đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại ngân hàng TMCP ngoại thương VN, chi nhánh Quy Nhơn.
Authors: Bùi, Thuý Trang
Advisor: PGS.TS Lâm, Chí Dũng
Keywords: Vay vốn;Xuất nhập khẩu;Ngân hàng TMCP ngoại thương VN, chi nhánh Quy Nhơn
Issue Date: 2014
Abstract: Chương 1: Cơ sở lý luận về cho vay ngoại tệ đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu của Ngân hàng thương mại. Chương 2: Thực trạng phát triển cho vay ngoại tệ đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quy Nhơn. Chương 3: Giải pháp phát triển cho vay ngoại tệ đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quy Nhơn.
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Thư viện
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Trường ĐHKT-ĐHĐN
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13126 TT.pdfTóm tắt179.98 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
13126.pdfToàn văn485.53 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.