Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/20607
Title: Kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) Chi nhánh Thanh Hóa
Authors: Lưu, Thanh Nhàn
Advisor: PGS.TS. Nguyễn, Công Phương
Keywords: Tín dụng;Kiểm soát
Issue Date: 2014
Abstract: Chương 1: Cơ sở lý thuyết về kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng của Ngân hàng thương mại. Chương 2: Thực trạng công tác kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại NHNo&PTNT Chi nhánh Thanh Hóa. Chương 3: Tăng cường kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại NHNo&PTNT Chi nhánh Thanh Hóa.
Description: 657
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Thư viện
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Trường ĐHKT - ĐHĐN
Appears in Collections:Kế toán (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13119 TT.pdfTóm tắt320.66 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
13119.pdfToàn văn753.87 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.