Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/20575
Title: Hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại ngân hàng NN&PTNT Việt Nam, chi nhánh Hải Châu
Authors: Lương, Thị Minh Hiền
Advisor: PGS. TS Trần, Đình Khôi Nguyên
Keywords: Tín dụng;Kiểm soát
Issue Date: 2015
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Thư viện
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Trường ĐHKT-ĐHĐN
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TOM TAT.pdfTóm tắt361.57 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
LUAN VAN.pdfToàn văn1.19 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.