Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/20553
Title: Nghiên cứu chất lượng dịch vụ thẻ ATM của ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, Chí nhánh ĐắK LắK
Authors: Ngô, Quang Hậu
Advisor: PGS.TS Lê, Văn Huy
Keywords: Dịch vụ;Chất lượng
Issue Date: 2015
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Thư viện
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Trường ĐHKT-ĐHĐN
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tom tat Luan-Van-NgoQuangHau.pdfTóm tắt334.36 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
luanvan.pdfToàn văn1.33 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.