Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/20552
Title: Hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh Bắc ĐăK LăK
Authors: Nguyễn, Đỗ Phượng Vỹ
Advisor: PGS.TS Lâm, Chí Dũng
Keywords: Vay;Tiêu dùng
Issue Date: 2015
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Thư viện
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Trường ĐHKT-ĐHĐN
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tom tat.pdfTóm tắt410.52 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
Luan van (1).pdfToàn văn1.39 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.