Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/20216
Title: Hoàn thiện hoạt động nhận tiền gởi tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Phan, Thị Phương Dung
Advisor: PGS.TS Lâm, Chí Dũng
Keywords: Tiền gởi;Hoạt động
Issue Date: 2015
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Thư viện
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Trường ĐHKT-ĐHĐN
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TOM TAT LUAN VAN.pdfTóm tắt295.82 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
NOI DUNG LUAN VAN .pdfToàn văn778.56 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.