Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/20100
Title: Nghiên cứu sự hài lòng khách hàng đối với chất lượng dịch vụ đào tạo ở trung tâm ngoại ngữ Thụy Sĩ- SLC Đà Nẵng.
Authors: Nguyễn, Tuấn Anh
Advisor: TS Nguyễn, Thị Thu Hương
Keywords: Khách hàng;Sự hài lòng
Issue Date: 2015
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Thư viện
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Trường ĐHKT-ĐHĐN
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TOM TAT.pdfTóm tắt318.14 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
NOI DUNG LUAN VAN.pdfToàn văn1.06 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.