Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/19865
Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng gửi tiền tiết kiệm trên địa bàn Thành phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên
Authors: Lê, Thị Kim Anh
Advisor: PGS. TS Trần, Đình Khôi Nguyên
Keywords: Ngân hàng;Tiền
Issue Date: 2015
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Thư viện
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Trường ĐHKT-ĐHĐN
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tom tat.pdfTóm tắt286.25 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
luanvan.pdfToàn văn1.66 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.