Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/19844
Title: Nghiên cứu vận dụng chính sách kế toán tại nhà máy bia Dung Quất
Authors: Phan, Lê Hiền Li
Advisor: PGS. TS Trần, Đình Khôi Nguyên
Keywords: Kế toán;Chính sách
Issue Date: 2015
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Thư viện
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Trường ĐHKT-ĐHĐN
Appears in Collections:Kế toán (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TOM TAT - PHAN LE HIEN LI.pdfTóm tắt214.36 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
LUAN VAN- PHAN LE HIEN LI.pdfToàn văn683.16 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.