Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/19821
Title: Kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), chi nhánh Bắc Quảng Ninh
Authors: Nguyễn, Thị Hoài Giang
Advisor: PGS.TS. Nguyễn, Công Phương
Keywords: Thuế;Quản lý
Issue Date: 2015
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Thư viện
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Trường ĐHKT-ĐHĐN
Appears in Collections:Kế toán (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TOM TAT.pdfTóm tắt256.36 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
LUAN VAN.pdfToàn văn779.71 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.