Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/19699
Title: Giải pháp marketing trong cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Đà nẵng
Authors: Nguyễn, Đức Thiên An
Advisor: PGS.TS Lâm, Chí Dũng
Keywords: Marketing;Tiêu dùng
Issue Date: 2015
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Thư viện
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Trường ĐHKT-ĐHĐN
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TOM TAT LUAN VAN - AN.pdfTóm tắt321.15 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
LUAN VAN.pdfToàn văn863.78 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.