Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/19643
Title: Nghiên cứu chất lượng dịch vụ internet - banking tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển, chi nhánh Quảng Bình.
Authors: Đoàn, Thị Thanh Hương
Advisor: GS.TS. Trương, Bá Thanh
Keywords: Dịch vụ;Internet
Issue Date: 2015
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tom tat.pdfTóm tắt611.39 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
LUANV AN .pdfToàn văn2.74 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.