Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/18952
Title: Nghiên cứu chất lượng dịch vụ thẻ ATM BIVD của khách hàng tại thành phố Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk.
Authors: Phạm, Duy Hoà
Advisor: PGS.TS Lê, Văn Huy
Keywords: Chất lượng;Thẻ;Thành phố Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk.
Issue Date: 2014
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Thư viện
metadata.dc.NamNghiemThu: 2014
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Trường ĐHKT - ĐHĐN
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tom tat Luan van.pdfTóm tắt584.05 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
Luan van.pdfToàn văn997.91 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.