Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/18948
Title: Phát triển nguồn nhân lực tại văn phòng Uỷ Ban Nhân Dân Huyện ĐăK LăK, Tỉnh Đăk Nông
Authors: Phan, Văn Bảng
Advisor: TS. Nguyễn, Thanh Liêm
Keywords: Nguồn nhân lực;Phát triển;văn phòng Uỷ Ban Nhân Dân Huyện ĐăK LăK, Tỉnh Đăk Nông
Issue Date: 2014
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Thư viện
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Trường ĐHKT - ĐHĐN
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tom tat Luan van.pdfTóm tắt360.06 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
Luan van.pdfToàn văn1.12 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.