Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/18922
Title: Tạo động lực thúc đẩy người lao động tại ngân hàng TMCP Việt Á , chi nhánh Đà Nẵng.
Authors: Huỳnh, Thị Sĩ Liên
Advisor: TS. Nguyễn, Hiệp
Keywords: Phát triển;Nguồn nhân lực;Ngân hàng TMCP Việt Á , chi nhánh Đà Nẵng.
Issue Date: 2014
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Thư viện
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Trường ĐHKT - ĐHĐN
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tom tat.pdfTóm tắt244 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
Luan van.pdfToàn văn1.57 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.