Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/18917
Title: Quản trị quan hệ khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh Đà Nẵng.
Authors: Hồ, Thị Tuyết
Advisor: PGS.TS Lâm, Chí Dũng
Keywords: Quản trị;Khách hàng;Chi nhánh ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh Đà Nẵng.
Issue Date: 2014
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Thư viện
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Trường ĐHKT - ĐHĐN
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tom tat luan van.pdfTóm tắt239.07 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
Luan van.pdfToàn văn3.39 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.