Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/18913
Title: Quản trị rủi ro trong kinh doanh dịch vụ thẻ tại ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Đà Nẵng.
Authors: Đông, Thị Việt Hà
Advisor: PGS.TS Lâm, Chí Dũng
Keywords: Ngân hàng;Quản trị rủi ro;Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Đà Nẵng.
Issue Date: 2014
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Thư viện
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Trường ĐHKT - ĐHĐN
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TOM TAT.pdfTóm tắt430.63 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
LUAN VAN.pdfToàn văn887.96 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.