Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/18864
Title: Hoàn thiện công tác bảo đảm tiền vay bằng tài sản tại ngân hàng NN&PTNT, chi nhánh Hải Châu
Authors: Trần, Công Sinh
Advisor: PGS.TS Lâm, Chí Dũng
Keywords: Vay;Tài sản;Ngân hàng NN&PTNT, chi nhánh Hải Châu
Issue Date: 2014
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Thư viện
metadata.dc.NamNghiemThu: 2014
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Trường ĐHKT - ĐHĐN
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TomTat.pdfTóm tắt325.83 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
LUANVAN.pdfToàn văn1.6 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.