Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/18858
Title: Quản trị quan hệ khách hàng cá nhân trong huy động vốn tại ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Thị Xuân
Advisor: PGS.TS Lâm, Chí Dũng
Keywords: Huy động;Vốn;Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Đà Nẵng
Issue Date: 2014
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Thư viện
metadata.dc.NamNghiemThu: 2014
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Trường ĐHKT - ĐHĐN
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TOM TAT LUAN VAN XUAN.pdfTóm tắt296.65 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
LUAN VAN XUAN.pdfToàn văn1.76 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.