Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 18 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2004Nghiên cứu một số vấn đề bảo mật và an toàn thông tin cho các mạng dùng giao thức liên mạng máy tính IP : Giới thiệu một số kết quả mới trong bảo mật mạng dùng giao thức IP, an toàn mạng và thương mại điện tử - Quyển 1C: Tìm hiểu khả năng công nghệ để cứng hóa các thuật toán mật mãTS. Nguyễn Hồng, Quang
2003Nghiên cứu một số vấn đề bảo mật và an toàn thông tin cho các mạng dùng giao thức liên mạng máy tính IP : Giới thiệu một số kết quả mới trong bảo mật mạng dùng giao thức IP, an toàn mạng và thương mại điện tử - Quyển 1B: Nước Nga và chữ ký điện tử sốPGS.TS. Hoàng Văn, Tảo
2002Giới thiệu một số kết quả mới trong bảo mật mạng dùng giao thức IP, an toàn mạng và thương mại điện tử - Quyển 1A: Giới thiệu công nghệ IPSEC công nghệ phát hiện xâm nhập và thương mại điện tửPGS.TS. Hoàng Văn, Tảo
2002Nghiên cứu một số vấn đề bảo mật và an toàn thông tin cho các mạng dùng giao thức liên mạng máy tính IP : Mô hình bảo mật thông tin cho các mạng máy tính - Quyển 2B: Tổng quan về thương mại điện tử và an toàn internetTS. Lê Mỹ, Tú; TS. Đào Văn, Giá
2006Nghiên cứu một số vấn đề kỹ thuật, công nghệ chủ yếu trong thương mại điện tử và triển khai thử nghiệm - mã số KC.01.05 : Nghiên cứu xây dựng giải pháp bảo mật thông tin trong thương mại điện tửBan cơ yếu Chính phủ
2006Nghiên cứu một số vấn đề kỹ thuật và công nghệ chủ yếu trong thương mại điện tử và triển khai thử nghiệm : Thử nghiệm mua bán hàng hóa trên mạngPGS.TS. Vũ Đức, Thi
2006Nghiên cứu một số vấn đề kỹ thuật, công nghệ chủ yếu trong thương mại điện tử và triển khai thử nghiệm - mã số KC.01.05 : Nghiên cứu xây dựng giải pháp bảo mật thông tin trong thương mại điện tử (Sản phẩm số 2: Thư điện tử an toàn)Ban cơ yếu Chính phủ
2006Nghiên cứu một số vấn đề kỹ thuật, công nghệ chủ yếu trong thương mại điện tử và triển khai thử nghiệm - mã số KC.01.05 : Nghiên cứu xây dựng giải pháp bảo mật thông tin trong thương mại điện tử (Sản phẩm số 3: An toàn thông tin cho cơ sở dữ liệu)Ban cơ yếu Chính phủ
2006Nghiên cứu một số vấn đề kỹ thuật, công nghệ chủ yếu trong thương mại điện tử và triển khai thử nghiệm - mã số KC.01.05 : Nghiên cứu xây dựng giải pháp bảo mật thông tin trong thương mại điện tử (Sản phẩm số 1: hệ thống cấp phát chứng chỉ số)Ban cơ yếu Chính phủ
2006Nghiên cứu một số vấn đề kỹ thuật và công nghệ chủ yếu trong thương mại điện tử và triển khai thử nghiệm : Thử nghiệm tích hợp hệ thống thương mại điện tử-