Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-6 of 6 (Search time: 0.0 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2006Nghiên cứu cơ sở khoa học để xây dựng tiêu chí, bước đi, cơ chế chính sách trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thônPGS.TS. Vũ Năng, Dũng
2006Nghiên cứu cơ sở khoa học để xây dựng tiêu chí, bước đi, cơ chế chính sách trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn - Quyển 1: Nghiên cứu thực trạng hệ thống chính sách liên quan đến nông nghiệp và nông thônPGS.TS. Vũ Năng, Dũng
2006Nghiên cứu cơ sở khoa học để xây dựng tiêu chí, bước đi, cơ chế chính sách trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn - Quyển 2: Phân tích một số xu hướng phát triển nông nghiệp đầu thế kỷ XXIPGS.TS. Vũ Năng, Dũng
2006Nghiên cứu cơ sở khoa học để xây dựng tiêu chí, bước đi, cơ chế chính sách trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn - Quyển 3: Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng tiêu chí, bước đi về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thônPGS.TS. Vũ Năng, Dũng
2006Nghiên cứu cơ sở khoa học để xây dựng tiêu chí, bước đi, cơ chế chính sách trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn - Quyển 5: Thuyết minh mô hình nông thôn đi lên công nghiệp hóa, hiện đại hóaPGS.TS. Vũ Năng, Dũng
2006Nghiên cứu cơ sở khoa học để xây dựng tiêu chí, bước đi, cơ chế chính sách trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn - Quyển 4: Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất chính sách thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thônPGS.TS. Vũ Năng, Dũng

Discover