Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/17897
Title: Nguyên lý hội họa đen trắng
Authors: Vương, Hoằng Lực
Issue Date: 2007
Abstract: Tích đọng . độ sáng. hình và nền . đường nét. phỏng ảnh . vẽ chấm. dạng thức . bố cục. không gian. thị giác. dẫn hướng . động thái. phồn giản. tương phản. tượng trưng. ảo giác. chuyển đổi. biến dạng. ý
Description: TÁI BẢN LẦN THỨ NHẤT. - HÀ NỘI: MỸ THUẬT, 2007.
Appears in Collections:Nghệ thuật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000137446.pdf215.26 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.