Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/17831
Title: Tuyển tập kịch bản về nhà giáo việt nam (trọn bộ 2 tập). tập 2
Authors: Bộ Giáo Dục và Đào Tạo
Issue Date: 2007
Abstract: Siêu sao 12h. thầy cô và các bạn. hoa mẫu đơn. một cây làm chẳng nên non. lời nguyền của cây gạo. con trai người đã khuất. vết khắc trái tim. hồi chuông cảnh báo...cô của chúng tôi. ông triệu và thắng.
Description: Hà Nội: Giáo dục, 2007.
Appears in Collections:Nghệ thuật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00000087086.pdf18.26 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.