Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/17714
Title: Kỹ thuật trồng cây xương rồng, phong lan và bonsai cơ bản (Tài liệu hướng dẫn chăm sóc cây kiểng)
Authors: Tony And Suzanne Mace
Issue Date: 2007
Abstract: Xương rồng và các loại cây thân mọng. Nhân giống, trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho xương rồng. Dụng cụ trồng xương rồng. Bộ sưu tập xương rồng.
Description: Hải Phòng: Hải Phòng, 2007.
Appears in Collections:Nghệ thuật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00000063814.pdf82.28 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.