Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14992
Title: Từ điển quân sự Anh Việt
Authors: Phạm, Bá Toàn
Issue Date: 2007
Abstract: Từ điển gồm trên 70.000 từ và thuật ngữ hiện đại phản ánh các lĩnh vực lục quân, không quân, hải quân của nhiều nước trên thế giới. ngoài ra từ điển còn chứa trên 20.000 từ viết tắt và kỹ hiệu quân sự.
Description: Hà Nội: Quân đội nhân dân, 2007.
Appears in Collections:Từ điển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000112234.pdf102.55 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.