Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14548
Title: Quản trị tiền lương tại công ty cổ phần đầu tư phát triển Duy Tân
Authors: Đào, Thị Thanh Thảo
Advisor: Đoàn, Gia Dũng
Keywords: Tiền lương;Quản lý;Công ty cổ phần đầu tư phát triển Duy Tân
Issue Date: 2014
Series/Report no.: 81 tr.;
Abstract: Gồm 3 chương:- Chương 1: Lý luận chung về quản trị tiền lương.- Chương 2: Thực trạng công tác quản trị tiền lương tại Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Duy Tân.- Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị tiền lương tại Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Duy Tân.
metadata.dc.NienKhoa: 2012-2014
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho tham khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2014
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11385.pdfToàn văn686.12 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
11385 TT.pdfTóm tắt305.57 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.