Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14547
Title: Quản trị quan hệ khách hàng tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh Gia Lai
Authors: Nguyễn, Thị Thôi
Advisor: Trương, Bá Thanh
Keywords: Quan hệ khách hàng;Quản lý;Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh Gia Lai
Issue Date: 2014
Series/Report no.: 84 tr.;
Abstract: Gồm 3 chương:- Chương 1: Cơ sở lý luận về quản trị quan hệ khách hàng.- Chương 2: Thực trạng quản trị quan hệ khách hàng tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai.- Chương 3: Hoàn thiện quản trị quan hệ khách hàng tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai.
metadata.dc.NienKhoa: 2012-2014
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho tham khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2014
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11338.pdfToàn văn643.62 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
11338 TT.pdfTóm tắt219.52 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.