Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14540
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorĐào, Hữu Hoà-
dc.contributor.authorĐặng, Phương Thảo-
dc.date.accessioned2014-03-31T01:34:54Z-
dc.date.available2014-03-31T01:34:54Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.urihttp://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14540-
dc.description.abstractGồm 3 chương:- Chương 1: Sử dụng phương pháp tổng hợp so sánh, trích dẫn, nghiên cứu tại bàn giấy.- Chương 2: Sử dụng phương pháp thống kê, chỉ số phát triển, phân tích tỷ lệ, khảo sát điều tra xã hội học... riêng lẻ hoặc kết hợp.- Chương 3: Sử dụng phương pháp suy luận, so sánh, trừu tượng hóa, dự báo, suy lý...vi
dc.language.isovivi
dc.relation.ispartofseries96 tr.;-
dc.subjectNguồn nhân lựcvi
dc.subjectĐào tạovi
dc.subjectKhách sạn Furama Đà Nẵngvi
dc.titleĐào tạo nguồn nhân lực tại khách sạn Furama Đà Nẵngvi
dc.typeThesisvi
dc.NienKhoa2011-2013vi
dc.NoiLuuBanGocKho tham khảovi
dc.NamNghiemThu2013vi
dc.CoQuanChuQuanThư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵngvi
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11413.pdfToàn văn1.43 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
11413 TT.pdfTóm tắt234.74 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.