Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14532
Title: Quản trị quan hệ khách hàng tại ngân hàng liên doanh Indovina - chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Võ, Thị Ngọc Nga
Advisor: Lâm, Minh Châu
Keywords: Quan hệ khách hàng;Quản lý;Ngân hàng liên doanh Indovina - chi nhánh Đà Nẵng
Issue Date: 2014
Series/Report no.: 103 tr.;
Abstract: Gồm 3 chương:- Chương 1: Cơ sở lý luận về Quản trị quan hệ KH.- Chương 2: Thực trạng quản trị quan hệ KH tại NH IVB – chi nhánh ĐN.- Chương 3: Giải pháp hoàn thiện hoạt động Quản trị quan hệ KH tại NH IVB – chi nhánh ĐN.
metadata.dc.NienKhoa: 2012-2014
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho tham khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2014
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11422.pdfToàn văn818.78 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
11422 TT.pdfTóm tắt296.32 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.