Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14516
Title: Quản trị quan hệ khách hàng tại chi nhánh ngân hàng NN&PTNT Quận Sơn Trà Đà Nẵng
Authors: Hoàng, Thị Kim Dung
Advisor: Lê, Thế Giới
Keywords: Quan hệ khách hàng;Quản lý;Ngân hàng NN&PTNT Quận Sơn Trà
Issue Date: 2014
Series/Report no.: 82 tr.;
Abstract: Gồm 3 chương:- Chương 1: Cơ sở lý luận về quản trị quan hệ khách hàng.- Chương 2: Thực trạng quản trị quan hệ khách hàng tại Chi nhánh NHNo&PTNT Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.- Chương 3: Giải pháp quản trị quan hệ khách hàng tại Chi nhánh NHNo&PTNT Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.
metadata.dc.NienKhoa: 2012-2014
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho tham khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2014
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11346.pdfToàn văn715.19 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
11346 TT.pdfTóm tắt386.73 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.