Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14509
Title: Hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm nước giải khát không ga tại công ty Tân Hiệp Phát trên thị trường Miền Trung
Authors: Mai, Thị Ngọc Tiên
Advisor: Lê, Thế Giới
Keywords: Nước giải khát không ga;Kênh phân phối;Thị trường miền Trung;Công ty Tân Hiệp Phát
Issue Date: 2014
Series/Report no.: 95 tr.;
Abstract: Gồm 3 chương:- Chương 1: Cơ sở lý luận về thiết kế và quản trị kênh phân phối.- Chương 2: Thực trạng kênh phân phối sản phẩm nước giải khát không ga của công ty TNHH TM&DV Tân Hiệp Phát trên thị trường miền Trung Việt Nam.- Chương 3: Giải pháp hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm nước giải khát không ga của công ty TNHH TM&DV Tân Hiệp Phát trên thị trường Miền Trung Việt Nam.
metadata.dc.NienKhoa: 2012-2014
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho tham khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2014
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11428.pdfToàn văn1.25 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
11428 TT.pdfTóm tắt373.77 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.