Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14506
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTrương, Bá Thanh-
dc.contributor.authorLê, Thị Thanh Phương-
dc.date.accessioned2014-03-27T01:30:20Z-
dc.date.available2014-03-27T01:30:20Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.urihttp://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14506-
dc.description.abstractChương 1: Cơ sở lý luận cơ bản về tăng cường huy động tiền gửi tiết kiệm tại NHTM. Chương 2: Thực trạng tăng cường huy động tiền gửi tiết kiệm tại NHTMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh KCN Phú Tài. Chương 3: Giải pháp tăng cường huy động tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh KCN Phú Tài.vi
dc.language.isovivi
dc.relation.ispartofseries142tr;-
dc.subjectTiết kiệmvi
dc.subjectHuy độngvi
dc.subjectNHTMCP công thương VN - CN KCN Phú Tàivi
dc.titleTăng cường huy động tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng TMCP công thương Việt Nam, chi nhánh KCN Phú Tài.vi
dc.typeThesisvi
dc.NienKhoa2011-2013vi
dc.NoiLuuBanGocKho Tham khảo tầng 2vi
dc.NamNghiemThu2013vi
dc.CoQuanChuQuanThư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵngvi
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11369.pdfToàn văn909.14 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
11369 - TT.pdfTóm tắt381.02 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.