Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14500
Title: Phát triển nguồn nhân lực hành chính cấp tỉnh tại Tỉnh Bình Định
Authors: Dương, Hiệp Hoà
Advisor: Trương, Bá Thanh
Keywords: Hành chính;Nguồn nhân lực;Tỉnh Bình Định
Issue Date: 2014
Series/Report no.: 99 tr.;
Abstract: Gồm 3 chương:- Chương 1: Một số vấn đề lý luận về phát triển nguồn nhân lực hành chính.- Chương 2: Thực trạng phát triển nguồn nhân lực hành chính cấp tỉnh ở tỉnh Bình Định.- Chương 3: Giải pháp phát triển nguồn nhân lực hành chính cấp tỉnh ở tỉnh Bình Định.
metadata.dc.NienKhoa: 2012-2014
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho tham khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2014
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11391.pdfToàn văn785.71 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
11391 TT.pdfTóm tắt391.05 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.