Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14491
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorĐoàn, Gia Dũng-
dc.contributor.authorLê, Phước Vi Hạnh-
dc.date.accessioned2014-03-26T09:25:22Z-
dc.date.available2014-03-26T09:25:22Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.urihttp://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14491-
dc.description.abstractGồm 3 chương:- Chương 1: Cơ sở lý luận về phát triển nguồn nhân lực.- Chương 2: Thực trạng chất lượng phát triển nguồn nhân lực tại Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2.- Chương 3: Giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2.vi
dc.language.isovivi
dc.relation.ispartofseries84 tr.;-
dc.subjectNguồn nhân lựcvi
dc.subjectTrung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2vi
dc.titlePhát triển nguồn nhân lực tại trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2vi
dc.typeThesisvi
dc.NienKhoa2012-2014vi
dc.NoiLuuBanGocKho tham khảovi
dc.NamNghiemThu2014vi
dc.CoQuanChuQuanThư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵngvi
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11365.pdfToàn văn1.27 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
11365 TT.pdfTóm tắt238.4 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.