Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14485
Title: Đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần nội thất Ân Dương Minh (ozsun)
Authors: Trần, Phú Cường
Advisor: Nguyễn, Quốc Tuấn
Keywords: Nguồn nhân lực;Công ty cổ phần nội thất Ân Dương Minh (ozsun)
Issue Date: 2014
Series/Report no.: 90 tr.;
Abstract: Gồm 3 chương:- Chương 1: Cơ sở lý luận.- Chương 2: Thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Nội thất Ân Dương Minh.- Chương 3: Giải pháp đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Nội thất Ân Dương Minh trong thời gian đến.
metadata.dc.NienKhoa: 2012-2014
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho tham khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2014
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11360.pdfToàn văn1.1 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
11360 TT.pdfTóm tắt430.64 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.