Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14469
Title: Giải pháp marketing trong cho vay đối với hộ gia đình tại chi nhánh ngân hàng NN&PTNT Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng
Authors: Mai, Thị Xuân Thành
Advisor: Đào, Hữu Hoà
Keywords: Vay;Marketing;Hộ gia đình;Chi nhánh ngân hàng NN&PTNT Quận Liên Chiểu
Issue Date: 2014
Series/Report no.: 89 tr.;
Abstract: Gồm 3 chương:- Chương 1: Cơ sở lý luận về marketing trong hoạt động Ngân hàng.- Chương 2: Thực trạng hoạt động marketing trong cho vay đối với hộ gia đình tại Chi nhánh Ngân hàng NNPTNT Quận Liên Chiểu.- Chương 3: Giải pháp Marketing trong cho vay đối với hộ gia đình tại Chi nhánh Ngân hàng NNPTNT Quận Liên Chiểu.
metadata.dc.NienKhoa: 2012-2014
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho tham khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2014
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11451.pdfToàn văn640.9 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
11451 TT.pdfTóm tắt234.37 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.