Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14468
Title: Hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần thép Thái Bình Dương
Authors: Phạm, Thị Như Hồng
Advisor: Đào, Hữu Hoà
Keywords: Nguồn nhân lực;Công ty cổ phần thép Thái Bình Dương
Issue Date: 2014
Series/Report no.: 85 tr.;
Abstract: Gồm 3 chương:- Chương 1: Những vấn đề lý luận về công tác đào tạo NNL.- Chương 2: Thực trạng công tác đào tạo NNL tại Công ty.- Chương 3: Hoàn thiện công tác đào tạo NNL tại Công ty.
metadata.dc.NienKhoa: 2012-2014
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho tham khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2014
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11450.pdfToàn văn705.88 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
11450 TT.pdfTóm tắt274.3 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.