Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14461
Title: Nghiên cứu sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính công tại UBND Phường Hoà Thuận Đông , Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Văn Thăng
Advisor: Đoàn, Gia Dũng
Keywords: Dịch vụ hành chính công;Sự hài lòng;UBND Phường Hoà Thuận Đông
Issue Date: 2014
Series/Report no.: 80 tr.;
Abstract: Gồm 4 chương:- Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài.- Chương 2: Thiết kế nghiên cứu.- Chương 3: Kết quả nghiên cứu.- Chương 4: Kết luận và hàm ý chính sách.
metadata.dc.NienKhoa: 2012-2014
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho tham khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2014
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11512.pdfToàn văn867.39 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
11512 TT.pdfTóm tắt351.46 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.