Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14441
Title: Hoàn thiện công tác trả lương tại công ty cổ phần thương mại Đại Lộc
Authors: Cù, Thị Huệ
Advisor: Đào, Hữu Hoà
Keywords: Công tác trả lương;Công ty cổ phần thương mại Đại Lộc
Issue Date: 2014
Series/Report no.: 101 tr.;
Abstract: Gồm 3 chương:- Chương 1: Một số vấn đề tiền lương và tổ chức công tác trả lương trong doanh nghiệp.- Chương 2: Thực trạng công tác trả lương cho người lao động tại Công ty cổ phần thương mại Đại Lộc.- Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác trả lương tại Công ty cổ phần thương mại Đại Lộc.
metadata.dc.NienKhoa: 2012-2014
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho tham khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2014
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11473.pdfToàn văn3.06 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
11473 TT.pdfTóm tắt265.93 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.