Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14437
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Thanh Liêm-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thuỳ Dương-
dc.date.accessioned2014-03-26T01:44:01Z-
dc.date.available2014-03-26T01:44:01Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.urihttp://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14437-
dc.description.abstractGồm 3 chương:- Chương 1: Cơ sở lý luận về kênh phân phối và quản trị kênh phân phối.- Chương 2: Thực trạng quản trị kênh phân phối đối với sản phẩm dược của Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Quảng Nam.- Chương 3: Đề xuất các giải pháp góp phần hoàn thiện hệ thống kênh phân phối các sản phẩm dược, vật tư y tế của Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Quảng Nam.vi
dc.language.isovivi
dc.relation.ispartofseries105 tr.;-
dc.subjectKênh phân phốivi
dc.subjectQuản trịvi
dc.subjectCông ty cổ phần dược vật tư y tế Quảng Namvi
dc.titleQuản trị kênh phân phối tại công ty cổ phần dược vật tư y tế Quảng Namvi
dc.typeThesisvi
dc.NienKhoa2012-2014vi
dc.NoiLuuBanGocKho tham khảovi
dc.NamNghiemThu2014vi
dc.CoQuanChuQuanThư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵngvi
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11468.pdfToàn văn718.27 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
11468 TT.pdfTóm tắt257.59 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.