Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14428
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Thị Như Liêm-
dc.contributor.authorTrương, Thị Như Duyên-
dc.date.accessioned2014-03-26T00:57:32Z-
dc.date.available2014-03-26T00:57:32Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.urihttp://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14428-
dc.description.abstractGồm 3 chương:- Chương 1: Cơ sở lý luận về Quản trị quan hệ khách hàng, vai trò và mục tiêu quản trị quan hệ khách hàng.- Chương 2: Thực trạng Quản trị quan hệ khách hàng tại Khu nghỉ mát Sandybeach Đà Nẵng.- Chương 3: Hoàn thiện CRM tại Khu nghỉ mát Sandybeach Đà Nẵng .vi
dc.language.isovivi
dc.relation.ispartofseries103 tr.;-
dc.subjectQuan hệ khách hàngvi
dc.subjectQuản lývi
dc.subjectKhu nghỉ mát Sandybeach Đà Nẵngvi
dc.titleQuản trị quan hệ khách hàng tại khu nghỉ mát Sandybeach Đà Nẵngvi
dc.typeThesisvi
dc.NienKhoa2012-2014vi
dc.NoiLuuBanGocKho tham khảovi
dc.NamNghiemThu2014vi
dc.CoQuanChuQuanThư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵngvi
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11500.pdfToàn văn887.82 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
11500 TT.pdfTóm tắt217.16 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.