Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14420
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Phú Thái-
dc.contributor.authorNguyễn, Quốc Tuấn-
dc.date.accessioned2014-03-25T09:10:24Z-
dc.date.available2014-03-25T09:10:24Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.urihttp://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14420-
dc.description.abstract- Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý thu thuế GTGT đối với DN-NQD. - Chương 2: Thực trạng quản lý thu thuế GTGT đối với DN-NQD ở thành phố Quy Nhơn. - Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thu thuế GTGT đối với DN-NQD trên địa bàn thành phố Quy Nhơn thời gian đến.vi
dc.language.isovivi
dc.relation.ispartofseries118tr;-
dc.subjectThu thuếvi
dc.subjectQuản lývi
dc.subjectTP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Địnhvi
dc.titleQuản lý thu thuế GTGT đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.vi
dc.typeThesisvi
dc.NienKhoa2012-2014vi
dc.NoiLuuBanGocKho Tham khảo tầng 2vi
dc.NamNghiemThu2014vi
dc.CoQuanChuQuanThư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵngvi
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11329.pdfToàn văn1.92 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
11329 - TT.pdfTóm tắt579.34 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.