Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14400
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Phúc Nguyên-
dc.contributor.authorHuỳnh, Thị Hồng Trung-
dc.date.accessioned2014-03-25T07:14:57Z-
dc.date.available2014-03-25T07:14:57Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.urihttp://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14400-
dc.description.abstractGồm 3 chương:- Chương 1: Một số vấn đề lý luận cơ bản về quản trị cung ứng nguyên vật liệu.- Chương 2: Thực trạng công tác quản trị cung ứng nguyên vật liệu tại Chi nhánh Công ty CP & TM Muối Miền Trung.- Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị cung ứng nguyên vật liệu tại Chi nhánh Công ty CP & TM Muối Miền Trung.vi
dc.language.isovivi
dc.relation.ispartofseries97 tr.;-
dc.subjectNguyên vật liệuvi
dc.subjectCung ứngvi
dc.subjectQuản lývi
dc.subjectCông ty cổ phần & thương mại muối Miền Trungvi
dc.titleQuản trị cung ứng nguyên vật liệu tại chi nhánh công ty cổ phần & thương mại muối Miền Trungvi
dc.typeThesisvi
dc.NienKhoa2012-2014vi
dc.NoiLuuBanGocKho tham khảovi
dc.NamNghiemThu2014vi
dc.CoQuanChuQuanThư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵngvi
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11484.pdfToàn văn2.09 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
11484 TT.pdfTóm tắt231.58 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.