Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14400
Title: Quản trị cung ứng nguyên vật liệu tại chi nhánh công ty cổ phần & thương mại muối Miền Trung
Authors: Huỳnh, Thị Hồng Trung
Advisor: Nguyễn, Phúc Nguyên
Keywords: Nguyên vật liệu;Cung ứng;Quản lý;Công ty cổ phần & thương mại muối Miền Trung
Issue Date: 2014
Series/Report no.: 97 tr.;
Abstract: Gồm 3 chương:- Chương 1: Một số vấn đề lý luận cơ bản về quản trị cung ứng nguyên vật liệu.- Chương 2: Thực trạng công tác quản trị cung ứng nguyên vật liệu tại Chi nhánh Công ty CP & TM Muối Miền Trung.- Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị cung ứng nguyên vật liệu tại Chi nhánh Công ty CP & TM Muối Miền Trung.
metadata.dc.NienKhoa: 2012-2014
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho tham khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2014
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11484.pdfToàn văn2.09 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
11484 TT.pdfTóm tắt231.58 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.