Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14392
Title: Quản trị nguyên vật liệu tại công ty cổ phần đường Bình Định
Authors: Võ, Bích Thảo Vy
Advisor: Đỗ, Ngọc Mỹ
Keywords: Nguyên vật liệu;Quản lý;Công ty cổ phần đường Bình Định
Issue Date: 2014
Series/Report no.: 86 tr.;
Abstract: Gồm 3 chương:- Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về quản trị nguyên vật liệu.- Chương 2: Thực trạng công tác quản trị nguyên vật liệu của Công ty Cổ phần Đường Bình Định.- Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Đường Bình Định.
metadata.dc.NienKhoa: 2012-2014
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho tham khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2014
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11485.pdfToàn văn638.1 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
11485 TT.pdfTóm tắt270.68 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.